Salon 2
10.30 - 11.00 Sözlü Bildiri
10:30 - 10:40 SS 004 Göz Kapağı, Konjunktiva Ve Orbita Tümörlü Hastalarda BAP1 ve BAP1 İle Etkileşimde Bulunan Bazı Genlerin Ekspresyon Profillerinin Belirlenmesi
Ayça TAŞ
10:40 - 10:50 SS 005 Dinamik tiyol(-sh),disülfit(-s-s) dengesi ile prostat kanseri arasındaki olası ilişki
Ayşe ÖZDEMİR
10:50 - 11:00 SS 006 Kanser araştırmalarında (in vitro) migrasyon, invazyon ve metastaz modelleri
Hilal KOÇDOR