Salon 2
13:00 - 14:00 Sözlü Bildiri
13:00 - 13:10 SS 007 Deneysel hipotiroidi oluşturulmuş ratlarda arı sütünün TNF-α düzeyleri ile oksidan-antioksidan sistemler üzerine etkisi
Salih ÇİBUK
13:10 - 13:20 SS 008 Tangeretin’in Asetilkolinesteraz Enzimi Üzerine İnhibisyon Etkisinin İncelenmesi
Lokman DURMAZ
13:20 - 13:30 SS 009 Polikistik Over Sendromunda Anjiogenez ve Enflamasyon Arasındaki Moleküler Bağlantılar
Elif Zeynep ÖZTÜRK
13:30 - 13:40 SS 010 Akrilamitin C6 Sıçan Glioma Hücreleri Üzerinde Çoğalmayı Engelleyici, Toksik ve Apoptotik Etkileri
Sedat KAÇAR
13:40 - 13:50 SS 011 Prekonsepsiyonel gıda takviyesi (Fertilovit®Plus), kültürde lösemi hücre çoğalmasını apoptoz ile durdurdu
Mine ERGÜVEN
13:50 - 14:00 SS 012 Mesane Kanserli Hastalarda Serum Laminin ve Annexin A1 düzeyleri
Esra LALOĞLU