Salon 2
14:00 - 15:40 Sözlü Bildiri
14:00 - 14:10 SS 013 DEHP’nin eser elementler ve biyokimyasal parametreler üzerine etkileri
Nuriye Nuray ULUSU
14:10 - 14:20 SS 014 Akut T Lenfoblastik Lösemi Hücrelerinde Telomeraz İnhibitörü BIBR1532’in Epigenetik Etkileri
Özgün ÖZALP
14:20 - 14:30 SS 015 Amycolatopsis orientalis suşunun karbon ve azot kaynaklarına bağımlı vankomisin üretim verimliliği
Halil İbrahim AKGÜN
14:30 - 14:40 SS 016 İzole Pediatrik Kafa Travmalarında Matriks Metaloproteaz-9 ve E-Selektin Düzeylerinin Araştırılması
Elif DEMİR
14:40 - 14:50 SS 017 Parikalsitolün Renal İskemi Reperfüzyon Hasarında P38 MAPK Sinyal Yolu Aracılığıyla Koruyucu Etkileri
Cemre URAL
14:50 - 15:00 SS 019 Pistacia Terebinthus ve Pistacia Lentiscus Ekstrelerinin Antioksidan ve Antiproliferatif Etkileri
Başak ÇETİN
15:00 - 15:10 SS 020 Olanzapin’in indüklediği böbrek hasarı ve metabolik yan etkiler: Timokinon'un koruyucu etkisi
Sedat BİLGİÇ
15:10 - 15:20 SS 021 Multiple Myeloma'da Bortezomibe Karşı Gelişen Direnç Mekanizmasında Toll Like Reseptörlerin Rolü
Kamile ÖZTÜRK
15.20 - 15:30 SS 022 β talasemi IVSI-1 mutasyonunun tayinine yönelik tek oligonükleotid immobilize edilmiş piezoelekrik biyosensör tasarımı
Umut KÖKBAŞ