Salon 2
17.45 - 18.55 Sözlü Bildiri
17:45 - 17:55 SS 027 Bir Glukometre Doğrulama Çalışması: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Örneği
Hakan VATANSEV
17:55 - 18:05 SS 028 Hba1c tayininde immünotürbidimetik yöntemle boronat affinite kromatografisinin kıyaslanması
Esra Paydaş HATAYSAL
18:05 - 18:15 SS 093 Aktive parsiyel tromboplastin zamanını standart hale getirmek için neler yapılmalı?
Selin Merih URLU
18:15 - 18:25 SS 029 Asetilkolinesteraz Enzimi Üzerine Bazı Antibakteriyel İlaçların Etkisinin İncelenmesi
Murat ŞENTÜRK
18:25 - 18:35 SS 030 Subklinik inflamasyon ve oksidatif stress yağmurlu ve nemli havada artmaktadır
Cuma MERTOĞLU
18:35 - 18:45 SS 031 Diyabetik Nefropatisi Olan Hastalarda Homosistein Tiyolaktonaz, Aril Esteraz ve Paraoksanaz Enzim Aktivitelerinin Değerlendirilmesi
Durmuş AYAN
18:45 - 18:55 SS 032 Gece Çalışan Sağlık Personelinde Melatonin, Metabolik Sendrom İlişkisi
Sibel SÖYLEMEZ