Salon 1
18:15 - 18:55 Sözlü Bildiri
18:15 - 18:25 SS 023 Homosisteinin Normal ve Obez Farelerin Yağ Dokusunda CD36, PPARγ ve C/EBPα Gen Ekspresyonu Üzerine Etkisi
Şeniz DOĞRAMACI
18:25 - 18:35 SS 024 Palmitat ile oluşturulan non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı modelinde lipoik asidin yağlanma, hücre canlılığı ve oksidatif stres üzerine etkisi
Eray ÖZGÜN
18:35 - 18:45 SS 025 Diyabetik Ayaklı Olgularda Hipoksi ile İndüklenebilir Faktör – 1 alfa, Fetuin – A, Fibrinojen ve Homosistein Düzeylerinin Ampütasyon Seviyesiyle İlişkisi
Yasemin Delen AKÇAY
18:45 - 18:55 SS 026 Metabolik Sendrom’lu Ratlarda Tribulus Terrestris’in Adiposit Yağ Asidi Bağlayıcı Protein (AFABP ), IL-6 ve TNF-ɑ Düzeyleri Üzerine Etkisinin Araştırılması
Yasemin KAYAOĞLU