Salon 1
10.00 - 11.00 Sözlü Bildiri
10:00 - 10:10 SS 034 Gaziantep İlinde Yaşayan 18-45 Yaş Arası Bireylerde Bazı Kan Biyokimya Parametreleri İçin Referans Aralıklarının Hesaplanması
Mustafa ÖRKMEZ
10:10 - 10:20 SS 035 Kan Etanol Analiz Sonuçlarının Ölçüm Belirsizliği Tahmini İle Raporlanmasının Önemi
Kübranur ÜNAL
10:20 - 10:30 SS 036 Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi ile Epidemiyolojik Sürveyans
Melih GÜNAY
10:30 - 10:40 SS 037 Total analitik hata (TAH) genelgesi (2016/18): Sorunlar ve çözüm önerileri
Settar KOSOVA
10:40 - 10:50 SS 038 Analitik Performans Değerlendirmesinde Toplam Analitik Hata, Ölçüm Belirsizliği ve İzin Verilebilir Limitleri
Murat Keleş
10:50 - 11:00 SS 039 Vitamin D'nin Ölçüm Belirsizliğinin Değerlendirilmesi
Saadet ÇELİK