Salon 2
14:15 - 18:55 Sözlü Bildiriler
14:15 - 14:25  SS 040 O.sativa türünde bulunan G-proteinlerinin Gama Altbirimlerinin Termal Stabiliteleri: RGG1 ve RGG2
Bihter AVŞAR
14:25 - 14:35 SS 041 Biyolojik pestisit abamectin'in memeli bütirilkolinesterazı üzerindeki etkisi: Deneysel ve hesapsal çalışmalar
Kerem TERALI
14:35 - 14.45 SS 042 Metanol Konsantrasyonu Rekombinant Pichia pastoris'teki İnsan Paraoksonaz1 Ekspresyonunu Etkiler Mi?
Yağmur ÜNVER
14:45 - 14:55 SS 043 Protoporfrin ve Seçilmiş Poliaromatik Hidrokarbonlar Arasında Yük Transfer Kompleks Oluşumunun İncelenmesi
Nursel ACAR
14:55 -15:05 SS 044 LETM1 Baskılanmasının Oksidatif Stres Üzerindeki Rolü
Şeyma DEMİRKESEN
15:05 - 15:15 SS 045 Bir Raas inhibitörü olan Aliskirenin ratlarda over iskemi-reperfüzyon hasarındaki koruyucu rolleri
Harun ÜN
15:15 -15:25 SS 046 Ratlarda Lipopolisakkarit(LPS) ile indüklenen inflamasyonun kontrolünde, Metformin ve Fibroblast Growth Faktör 21 (FGF21)’in etkisinin incelenmesi
Ezgi YAVER
15:25 - 15:35 SS 047 TNF-α Aracılı İnsülin Dirençliliğinde TNFR1 Fosforilasyonlarının Rolü
Fatma Zehra HAPİL
15:35 - 15:45 SS 048 Diyabetik Farelerdeki Sepsisin İndüklediği Akciğer Hasarında Ürotensin Reseptör Antagonisti Ürantidin Etkileri
Rüştem  Anıl  UĞAN
15:45 - 15:55 SS 049 ARPE-19 Hücrelerinde Hidrojen Peroksit ile Oluşan Oksidatif Stres Yanıtta mikroRNA Ekspresyon Profilleri ve VEGF İnhibitörü İlaçların Bu Yanıtlar Üzerindeki Etkinliği
Lokman AYAZ
15:55 - 16:05 SS 050 Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Teşhisinde Kullanılabilecek Serumdaki miRNA Biyobelirteçlerin in silico Yöntemlerle Keşfedilip RT-PCR ile Doğrulanması
Alper POYRAZ
16:05 - 16:15 SS 051 Hipoksi ile indüklenen böbrek tübüler hücre hasarında Transglutaminaz 2 enziminin rolü
Fadime Aydın KÖSE
16:15 - 16:25 SS 052 Östrojen bağımlı meme kanserlerinde intrakrinolojik yaklaşım ve aromataz aktivitesinin rolü
Mete Bora TÜZÜNER
    16:25 - 16:35 SS 053 Tip 2 Diyabet ve diyabete bağlı nefropatisi olan hastalarda Krüppel benzeri transkripsiyon faktör-4 gen ekspresyonu ve DNA metilasyon durumu
Zeynep Mine COŞKUN
16:35 -16:45 SS 075 Hepatosellüler Kanser Hücre Hattında Histon Deasetilaz İnhibitörü Suberoilanilid Hidroksamik Asitin Koloni Oluşumu, Hücre Canlılığı, Apopitoz ve Hücre Döngüsü Üzerine Etkisi
Büşra Nur DOĞRU
16:45 - 16:55 Kahve Molası
  Sözlü Bildiriler/ Oturum Başkanları: Yasemin Delen Akçay, Sibel Söylemez
16:55 - 17:05 SS 054 Ratlarda kırık iyileşmesinde Silimarin'in etkisi         
Seher Kara ÖNGEL
17:05 - 17:15 SS 055 Florür(F) Uygulanan Osteoblast Hücre Hattında Bazı Vitaminlerin Antioksidan/Prooksidan Denge Üzerine Etkisi
Veysel YÜKSEK   
17:15 - 17:25 SS 056 Sodyum Florür (NaF) ile İndüklenen Osteobalst Hücre Hattında Bazı Minerallerin Total Oksidan/Antioksidan Sistem Üzerine Etkisi
Sedat ÇETİN
17:25 - 17:35 SS 057 Streptozotosin ile indüklenen Diyabetik Sıçan Modelinde Beyin Dokusunda Gelişen Nöropati Üzerine Alfa Lipoik Asidin Etkisinin Araştırılması
Kevser TANBEK 
17:35 - 17:45 SS 058 Diklofenak sodyum kaynaklı oksidatif stresin neden olduğu hepatotoksisite üzerine alfa lipoik asidin koruyucu etkisi
Tuğba ERKMEN 
17:45 - 17:55 SS 059 Metabolik Sendromlu Sıçanlarda Tribulus Terrestris'in Oksidatif Stres Üzerindeki Koruyucu Etkileri
Muammer BAHŞİ
17:55 - 18:05 SS 060 Fruktoz ile İndüklenen Nefrotoksisitede Astaksantin’in Oksidatif Stres ve NF-κB/SIRT1 Düzeylerine Etkisi
Eda DOKUMACIOĞLU
18:05 - 18:15 SS 061 Aronıa melanocarpa meyvelerinden elde edilen su ekstresinin CUPRAC ve FRAP yöntemi ile antioksidan kapasitesinin belirlenmesi
Esen Sezen KARAOĞLAN
18:15 - 18:25 SS 062 Morchella Esculenta’dan Saflaştırılan PPO Enziminin FRAP Ve CUPRAC Metotları İle Antioksidan Kapasitesinin Belirlenmesi
Fatma Özabacıgil GÜR
18:25 - 18:35 SS 063 Diyabetli ratlarda [Silybum marianum’un] 8-OHdG, total oksidan-antioksidan düzeylerine etkisi
Tahir KAHRAMAN
18:35 - 18:45 SS 064 Premenstrual Sendromda Duygudurumun Altında Yatan Biyokimyasal Mekanizmalarda Diyetle Alınan Çoklu Doymamış Yağ Asitleri Etkili Midir?
Mahmut BODUR
18:45 - 18:55 SS 065 Diyetin Glisemik Yükünün İştah Üzerindeki Etkileri
İsmail Mücahit ALPTEKİN