Salon 2
14:15 - 18:55 Sözlü Bildiriler
14:15 - 14:25  SS 066 Türk arı poleni ekstraklarının PC-3 İnsan Prostat Kanser Hücrelerinde VGSC Nav1.5 ve 1.7 α-izoformları üzerine etkisi
Selim DEMİR
14:25 - 14:35 SS 067 Ranunculus Constantinopolitanus'un Metanol Özütlerinin PC3 Prostat Kanser Hücre Hattı Üzerine Anti-Kanser Aktiviteleri
Esra ÇEVİK
14:35 - 14.45 SS 068 Pankreas Ve Prostat Kanserlerinde Deguelin’in İn Vitro Anti-Kanser Biyobelirteçler Üzerine Etkinliği
Zeliha Ceylan KILIÇ
14:45 - 14:55 SS 069 Folik Asit-Grafen Oksit Nanotaşıyıcı Sistemin Üretimi ve Prostat Kanser Hücre Hattı Üzerine Sitotoksik Etkisinin Araştırılması
Esma ÖZMEN
14:55 -15:05 SS 070 Camellia Sinensis Ekstraktının INS-1 Hücrelerindeki Proliferasyon, Apoptoz ve Oksidatif Stres Üzerine Etkileri
Melike ERSÖZ
15:05 - 15:15 SS 071 Metastatik Kolorektal Kanser Hücrelerinde Cetuxımabın Apoptotik Ve Otofajik Etkileri
Fatma Betül ÖZGERİŞ
15:15 -15:25 SS 072 Pistacia Vera Ekstrelerinin Hela Ve Mide Adenokarsinoma Hücrelerine Sitotoksik Etkileri
Erkin Can KARAOĞLU
15:25 - 15:35 SS 073 Gojiberry’nin melatonin ile kullanımı, kültürde lösemi tedavisinde sinerjistik etki gösterdi
Zülküf YILMAZ
15:35 - 15:45 SS 074 Kolanjiokarsinoma hücre hattında histon deasetilaz inhibitörü olan suberoilanilid hidroksamik asitin yes-associated protein/transcriptional coactivator with PDZ-binding motif, koloni oluşumu, apopitoz ve hücre döngüsü üzerine etkisi
Fatma GÜNEŞ
15:45 - 15:55 SS 076 Sodyum florür uygulanan NRK-52E hücre hattında vitamin C ve E’nin antioksidan/prooksidan dengeye etkisi
Ayşe USTA
15:55 - 16:05 SS 077 Sodyum Florür (NaF) Uygulanan Renal Hücre Hattında Bazı Minerallerin Total Oksidan/Antioksidan Durum Üzerine Etkisi
Ahmet Ufuk KÖMÜRCÜOĞLU
16:05 - 16:15 SS 078 Post-İskemik Beyin Ödemi ve İnflamasyon Üzerine Mannitol ve Conivaptan Tedavilerinin Etkileri
Betül CAN
16:15 - 16:25 SS 079 Koroner arter hastalıklı hastalarda Tau proteini ve 8-İzoprostaglandin seviyesi
Şeyma NERGİZ
    16:25 - 16:35 SS 104 Vitamin D ve İnflamatuvar Belirteçlerin Mevsimsel Değişimi
Arzu KÖSEM
16:35 -16:45 SS 018 Kırım Kongo Kanamalı Ateş Hastalığında Oksidatif, Nitrozatif ve Glikozatif Stres Düzeyleri
Serpil ERŞAN
16:45 - 16:55 Kahve Molası
  Sözlü Bildiriler/ Oturum Başkanları: Hüsamettin Vatansev, Bağnu Orhan
16:55 - 17:05 SS 080 Ardahan Yöresinde Herpericum perforatum bitkisinin Antimikrobiyal ve Antioksidan Etkilerinin Araştırılması
Vesile DÜZGÜNER
17:05 - 17:15 SS 081 Nigella Sativa Yağı'nın Metabolik Sendromlu Sıçanlarda Sitokinler ve Oksidatif Stres Üzerine Etkileri
Naci Ömer ALAYUNT
17:15 - 17:25 SS 082 Safran Ekstresinin Köpek Serum Biyokimya Parametrelerine Etkileri
Babak ARAD
17:25 - 17:35 SS 083 Böbrek transplant hastalarında paratiroid hormon ve D vitamini arasındaki ilişki
Ayşe ŞENELMİŞ
17:35 - 17:45 SS 084 Rozasea’da Vitamin D Düzeyleri
Müjgan ERCAN
17:45 - 17:55 SS 085 Torch Pozitif Hastalarda Serum Hepcidin, Demir/Enflamasyon/Oksidatif Stres Parametlerinin Analizi
Naim UZUN
17:55 - 18:05 SS 086 Adenotonsiller hipetrofisi olan hastalarda oksidatif stres belirteci olarak 8-Hidroksi-2’-deoksiguanozin, Malondialdehit ve Protein karbonil düzeylerinin belirlenmesi
Nurinnisa ÖZTÜRK
18:05 - 18:15 SS 087 Varikoselli ve idiopatik infertil hastaların semen plazmasında, oksidan-antioksidan sistemlerin araştırılması
Hayrullah YAZAR
18:15 - 18:25 SS 088 Erkek İnfertilitesi ve Oksidatif Stres
Meltem DEMİR
18:25 - 18:35 SS 089 Erkek sıçanlarda sigara dumanı maruziyeti ile oluşan testikular oksidatif strese L-NAME (N-Nitro L-Arginin Metil Ester) ve Vitamin E’nin (α-tokoferolün) etkisinin incelenmesi
Yakup KARA
18:35 - 18:45 SS 090 Farklı Yaş Gruplarında Bulunan Van Balıklarının Bazı Dokularında Eser Element ve Ağır Metal Düzeylerinin İncelenmesi
Aslı Çilingir YELTEKİN
18:45 - 18:55 SS 091 Deneysel Florozis Oluşturulmuş Ratlarda Vitamin C ve Vitamin E’nin Oksidatif Hasar Üzerine Etkisi
Ahmet Cihat ÖNER