Salon 2
10.00 - 11.00 Sözlü Bildiri
10:00 - 10:10 SS 095  Ev Tipi Mikrodalga Fırınların DNA Üzerine Etkisinin Ultraviyole Agaros Jel Görüntüle ile Gösterilmesi
Metin BUDAK
10:10 - 10:20 SS 096 Ökaryotik sitoplazma ve lizozom izolasyonu ile proteomik çalışmaların preanalitik standardizasyonu
İbrahim KILINÇ
10:20 - 10:30 SS 097 Türkiye’de İlk Kez Görülen Hemoglobin Beyrut’un (126Β Val→Ala) Moleküler Açıdan Değerlendirilmesi
Mustafa Muhlis ALPARSLAN
10:30 -10:40 SS 098 Sıçan Prolaktin Reseptör mRNA Çeşitliliğinin Belirlenmesi
Mesut Cihan AYDEMİR
10:40 - 10:50 SS 099 Lösemili Hastalarda Kemik İliği Transplantasyonu Sonrası İnformatif Allellerin Engraftment Analizi
Başak GÜNAŞTI
10:50 - 11:00 SS 100 Kahramanmaraş İlinde Beta Talasemi Mutasyonlarının Genetik Heterojenitesi
Mehmet Emrah AKSAN