Salon 2
17.00 - 18:00 Sözlü Bildiri
17:00 - 17:10 SS 105 Multiple Myeloma Hücre Hatlarında Bortezomibe Karşı Gelişen Dirençlilikte MDR Genlerinin Rolü
Gül KOZALAK
17:10 - 17:20 SS 106 Bis-1,2,4-Triazol İçeren Bazı Yeni Piridin Bileşiklerinin Sentezi ve Antioksidan Özellikleri
Taner DAŞTAN
17:20 - 17:30 SS 107 Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Serum D Vitamini Metabolitlerinin LC-MS/MS Metodu ile Analitik Ölçümü
Seher YÜKSEL
17:30 - 17:40 SS 108 Bazı Antibiyotiklerin Karaciğer, Böbrek Ve Kalp Dokularında Glutatyon-S-Transferaz Aktivitesi Üzerine Etkisi
Fikret TÜRKAN
17:40 - 17:50 SS 109 Koroner arter hastaliğinin tanisinda İskemi Modifiye Albümin, 7-ketokolesterol ve Kolestan-3β,5α,6β-triol’ün rolü
Muhammed Emin KELEŞ
17:50 - 18:00 SS 110 İzomerik safra asitleri ve safra tuzlarının ayrımı
Hüseyin KAYADİBİ