Salon 2
09:00 - 11:00 Sözlü Bildiri
09:00 -09:10 SS 111 Karaciğer Endoplazmik Retikulum Stresinde Pufa Düzeyleri ve İnflamasyon Üzerinde Tudca’nın Etkisi
Ebru KIRAÇ
09:10 - 09:20 SS 112 Ekmeğinizi nasıl tercih edersiniz... Kadmiyum, Kurşun ya da Her İkisi ile birlikte? (Ağır Metallerin Ekinler Üzerindeki Fizyolojik Etkileri)
Elif  ÖZTETİK
09:20 - 09:30 SS 113 Karaciğer Fibrozis Hücre Hattında, Histon Deasetilaz İnhibitörü Olan Suberoilanilid Hidroksamik Asitin, Epitel Hücrelerin Mezankimal Hücrelere Dönüşümü Üzerine Olan Etkisinin Araştırılması
Merve ÖZEL
09:30 - 09:40  SS 114 İndometazinle gastrik ülser modeli oluşturulmuş ratlarda lansoprazol ve andrographolidin bazı biyokimyasal parametreler üzerine etkileri
Serap Ünübol AYPAK
09:40 - 09:50 SS 115 Prostat Kanser Hücreleri Üzerine Euphorbia Macroclada Boiss Aseton Özütlerinin Sitotoksik Etkisi
Cemile ZONTUL
09:50 - 10:00 SS 116 Bisfenol A’nın SH-SY5Y Nöroblastoma Hücrelerindeki Nekroptotik Etkisi
Beyza AYAZGÖK
10:00 - 10:10  SS 117 Glukoz Uygulanmış Böbrek Hücre Hattında Glutatyon Uygulamasının Oksidatif DNA Hasarı ve Antioksidan Sistem Üzerine Etkileri
Fatmagül YUR
10:10 -10:20 SS 118 Hesperis breviscapa'nın İn vitro Antidiyabetik Etki Mekanizmaları
Hasan KILIÇGÜN
10:20 - 10:30 SS 119 C6 Glioma Hücre Kültüründe Thymoquinone'un Etkileri
Behice Hande ŞİŞMAN 
10:30 - 10:40 SS 120 Streptozotosin indüklü diyabetik nefropati üzerine TGF-β1 ve 8-OHdG modüle ederek hesperidin’in koruyucu etkileri
Cüneyt ÇAĞLAYAN
10:40 - 10:50 SS 121 Metabolik Sendromlu Sıçanlarda Nigella Sativa Yağı’nın Serum BDNF ve Biyojenik Aminler Üzerine Etkileri
Naci Ömer ALAYUNT
10:50 - 11:00 SS 122 Crocus ancyrensis (Herbert) Maw etanol ekstresinin in-vitro antioksidan, Asetilkolinesteraz ve Bütirilkolinesteraz inhibisyon aktivitesinin belirlenmesi
Nuraniye ERUYGUR