KURSLAR • Klinik Laboratuvarda Microsoft Excel ve R Uygulamaları 18 - 19 Eylül 2017 Kurs Detayları İçin Tıklayınız...

   


  Kurs Öncesi Hazırlık

  Kurs Programı

   

  Bu kurs, klinik laboratuvarda kullanılan çeşitli hesaplamalar için etkin Microsoft Excel kullanımı ve daha geniş kapsamlı veriler için R temel kullanım becerilerini kapsayan ​pratiğe dönük uygulamaları içermektedir.   

  İki gün sürecek kursun amaçları

  • Klinik laboratuvarda ihtiyaç duyulan çeşitli hesaplamaların her uzmanın rahatlıkla ulaşabileceği Microsoft Excel ve R kullanarak nasıl gerçekleştirilebileceğini göstermek,
  • Klinik laboratuvar uygulamalarında Microsoft Excel ve R kullanımının sağladığı kolaylıkları tanıtmak,
  • Uygulamalı olarak R programlama dili ile tanışmayı sağlamak ve temel düzeyde R kullanımı​ için gereken kavramları tanıtmak,
  • Microsoft Excel ve R programlarının kullanımının uygun olduğu hesaplamalar ve veri kümelerini tanıtmak,
  • Biyokimya uzmanlarının yaptığı görevleri daha anlaşılır ve sevilmesini sağlamak için istatistik ve bununla ilgili yazılımlar konusunda ortam oluşturmak,

  Yer verilecek konulardan örnekler

  • Laboratuvar ve klinik veri kaynaklarına ulaşmak ve veri temizliği yapmak
  • Temel matematiksel hesaplamalar (%CV, Bias, Total hata hesaplama gibi)
  • Temel istatistik kavramları ve uygulamaları
  • Basit ve ileri grafik çizimleri
  • İç kalite kontrol ve değerlendirme uygulamaları
  • Örnek sonuçları ile kalite kontrol uygulamaları (Normallerin ortalaması ve “Moving Average” uygulamaları)
  • Delta Check ve Reference Change Value (RCV) uygulamaları
  • Ölçüm belirsizliği
  • Metot Validasyon ve Verifikasyonu uygulamaları
  • Hasta verilerinden yapılabilecek araştırmalarında Microsoft Excel ve R kullanımı (veri madenciliği çalışmaları)

  Not: Uygulamaların basit ve tekli analit incelemeleri genellikle Microsoft Excel ile karışık, çoklu analit ve ileri uygulamalar R ile yapılacaktır.

  Kursun başlıca çıktıları  

  • Klinik laboratuvar uzmanları için Microsoft Excel ve R kullanımını sevdirmek
  • Çeşitli laboratuvar sorunlarının bilgisayar destekli olarak nasıl çözülebileceğinin gösterilmesi
  • Hangi kaynaklardan bu konuyla ilgili bilgi birikiminin arttırılabileceğine dair bilgiler kazanılması

  Önemli not:

  • En az Microsoft Office Excel 2010 mevcut bir bilgisayar.
  • R için katılım gerekli dokümanlar önceden katılımcılara gönderilecektir, dolayısıyla kursa hazırlıklı katılmak gerekmektedir.
  • Katılımcı sayısı 20 kişi ile sınırlıdır
 • Hemostaz Laboratuvar Yönetimi Kursu 19 Eylül 2017 Kurs Detayları İçin Tıklayınız...

  08.00 - 09.00 Kayıt
  09.00 - 09.15 Açılış
  Doğan Yücel
  09.15 - 09.45 Hemostaz Fizyopatolojisi
  Doğan Yücel
  09.45 - 10.15 Primer Hemostaz Testleri
  Z. Günnur Dikmen
  10.15 - 10.30 Kahve arası
  10.30 - 11.00   İn vivo - İn vitro Sekonder Hemostaz ve Testleri
  Mesude Falay
  11.00 - 11.45 Hemostaz Tarama Testlerinde Hangi Reaktif Kullanılmalı?  
  Mesude Falay
  11.45 - 12:00 Soru ve Öneriler
  12:00 - 13.30 Öğle Yemeği
  13.00 - 13.30 Trombofili Testleri
  Mehmet Şenes
  13.30 - 14.00 Hemostaz Laboratuvarında Refleks Testler Nelerdir?
  Mesude Falay
  14.00 - 14.30 Hemostaz Testlerinde Preanalitik Evre
  Z. Günnur Dikmen
  14.30 - 15.00 Hemostaz Laboratuvarında Kalite Kontrol
  Mehmet Şenes
  15.00 - 15.15 Kahve arası
  15.15 - 16.15 Klasik ve Yeni Nesil Antikoagülanların Laboratuvar Takibi
  Mesude Falay
  16.15 - 16.45 Genel Tartışma ve Kapanış

  Kurs Kapsamı

  Kursta, kapsamlı bir koagülasyon laboratuvarı yönetiminde, ihtiyaç duyulan teorik ve pratik bilgiler anlatılacak ve tartışılacaktır. 

  Kurs kapsamında öncelikle in vivo ortamdaki hemostaz fizyopatolojisi anlatılıcaktır. Daha sonra, in vitro ortamda biz bu testlerde ne kadar başarılıyız, bu testlerin sınırlamaları nelerdir, rutin hemostaz laboratuvarında en çok kullandığımız testler olan PZ, aPTZ’de reaktif seçiminde nelere dikkat etmeliyiz, aPTZ sonucunu tek reaktifle mi vermeliyiz, gibi sorulara cevap aranacaktır.

  Preanalitik evre, hemostaz testlerinde çok önemlidir. Dolayısıyla hemostaz testlerinde preanalitik ve analitik hata kaynakları nelerdir sorusuna da cevap aranacak, yanı sıra, klasik antikoagülan (kumadin, heparin) ya da yeni nesil antikoagülan (direkt trombin inhibitörleri) tedavi alan hastaların monitarizasyonunda hangi testler kullanılır, trombofili taramasında kullanılan testler nelerdir ve bu testleri çalışır ve yorumlarken nelere dikkat edimelidir gibi noktalara değinilecektir. • Uygulamalı Moleküler Teknikler Kursu 18 - 19 Eylül 2017 Kurs Detayları İçin Tıklayınız...

  Prof. Dr. Abdullah Tuli

  Prof. Dr. İrfan Küfrevioğlu

  Prof. Dr. Orhan Erdoğan

  Prof. Dr. Saltuk Buğrahan Ceyhun

  Doç. Dr. Aylin Sepici Dinçel

  Doç. Dr. Harun Budak

  Doç. Dr. Melda Şişecioğlu

  Yrd. Doç. Dr. Yağmur Ünver

   


  Arş. Gör. Dr. Deryanur Kılıç

  Arş. Gör. Dr. Hamid Ceylan

  Arş. Gör. Emine Toroman

  Arş. Gör. Melike Yıldız

  Arş. Gör. Mustafa Özkan Baltacı

  Dokt. Öğr. Nurdan Gönül

  Dokt. Öğr. Şeydanur Çakır

   

  Lisansüstü düzeyi kapsayan bu kursta yeni araştırma ve rutin kullanımdaki genetik teknolojiler ve uygulamaları ile ilgili bir bakış açısı oluşturmak amaçlanmaktadır.

  Bu kurs, moleküler tekniklere yöneliktir. Kurs sonunda katılımcılara moleküler teknikler ile ilgili kuramsal bilgi ve uygulama becerilerinin kazandırılması hedeflenmektedir.

  Hedef Kitle
  Lisansüstü düzeyde olan bilim insanları (Yüksek lisans ve doktora öğrencisi, uzmanlık öğrencisi, uzman, doktora sonrası araştırmacı, öğretim üyesi, temel araştırmacı, klinik araştırmacı) için tasarlanmıştır.

  Gerekli Bilgi ve Beceri
  Katılımcılar, moleküler teknikler ile ilgili  temel düzeyde bilgiye sahip olmalıdır.

  Biyokimyada moleküler çalışmaların hedefi genetik hastalıklara neden olan gen ve risk faktörlerinin tanımlanması, moleküler mekanizmaların aydınlatılması ve bunun sonucunda erken tanı ve etkin tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine olanak sağlamaktır. 
  Günümüzde biliniyor ki sadece tek gene bağlı Mendel tipi hastalıklar değil, toplumun daha fazla kısmını etkileyen kardiyovasküler hastalıklar, kanser, nörodejeneratif hastalıklar obezite, diyabet vb. gibi yaygın hastalıklar, başta genetik materyalimiz olan DNA yapımıza bağlıdır. Bunlar arasında bazı hastalıklarda tek gen değil, küçük oranlarda başka genlerin de etkisi söz konusudur. Hastalıkların genetik temelini anlamak, moleküler mekanizmalarını çözebilmek tedavi yolundaki en önemli basamaklardır.
  Kullanılan moleküler analizler ve yeni teknikler, hastalıkların tanısında ve tedavi sürecinde giderek artan bir hızla ilerleme kaydetmektedir. Son yıllarda kullanılan bütün genomu kapsayan araştırmaların geniş hasta ve kontrol gruplarının kısa sürede ve yüksek çözünürlükte analiz edilmesine olanak vermesi; genetik çalışmalara ciddi bir hız  kazandırmış, kalıtsal hastalıklara genetik bakışı farklılaştırmıştır.

  Farklılaşan genetik kavramlara araştırmacıları ve klinisyenleri yakınlaştırmak ve bu bilgi birikiminin uygulamaya yönelmesine katkıda bulunmak için bu kurs tasarlanmıştır.

  Kurs süresi
  2 gündür (laboratuvar uygulamaları gruplar halinde sürekli devam edecektir)

  Kurs içeriği
  Moleküler teknikler ile ilgili teorik bilgi aktarımının ardından grup uygulaması yapılması hedeflenmektedir. Kullanılan teknikler, araştırma ve pratikte kullanımı hakkında verilen senaryolar üzerinden tartışılacaktır. Sonuçları yorumlayabilecek bir bakış açısı oluşturmak hedeflenmektedir.

  Katılımcı sayısı: 30

  Yer: Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAYTAM)

  KURS PROGRAMI

  18 Eylül 2017 (Teorik Dersler ve Laboratuvar Uygulamaları)
  08:45 - 09:00 Kayıt, Tanışma
  09:00 - 09:45 Gen Klonlama ve Bakteri Transformasyonu Prof. Dr. Orhan ERDOĞAN
  09:45 - 10:00 Gen İndükleme, Protein Üretimi ve Saflaştırma Doç. Dr. Melda ŞİŞECİOĞLU
  Yrd. Doç. Dr.Yağmur ÜNVER
  10:00 - 10:30 Çay ve Kahve Arası
  10:30 - 11:15 Western Blot Doç. Dr. Harun BUDAK
  Doç. Dr. Aylin Sepici DİNÇEL
  11:15 - 12:00 RNA İzolasyonu ve cDNA Sentezi Prof. Dr. Ömer İrfan KÜFREVİOĞLU
  Yrd. Doç. Dr. Yağmur ÜNVER
  12:00 - 13:30 Öğle Yemeği
  13:30 -14:15 Primer ve Prob Dizaynı Prof. Dr. Ömer İrfan KÜFREVİOĞLU
  Prof. Dr. Abdullah TULİ
  14:15 - 15:00 Real Time PCR ve Veri Analizi Prof. Dr. Abdullah TULİ
  Doç. Dr. Saltuk Buğrahan CEYHUN
  15:00 - 15:30 Çay ve Kahve Arası
  15:30 - 17:00 Rekombinant Protein Üretimi ve Saflaştırılması Uygulaması-I Prof. Dr. Orhan ERDOĞAN
  Doç. Dr. Melda ŞİŞECİOĞLU
  Yrd. Doç. Dr. Yağmur ÜNVER
  Arş. Gör. Melike YILDIZ
  Arş. Gör. Emine TORAMAN
  Dr. Deryanur KILIÇ
  17:00 - 18:00 2. Gün Laboratuvar Hazırlığı ve
  Günün Değerlendirilmesi
  Tüm Eğitmenler

  19 Eylül 2017 (Laboratuvar Uygulamaları)
  09:00 - 10:00 Rekombinant Protein Üretimi ve Saflaştırılması Uygulaması-II Prof. Dr. Orhan ERDOĞAN
  Doç. Dr. Melda ŞİŞECİOĞLU
  Yrd. Doç. Dr. Yağmur ÜNVER
  Dr. Deryanur KILIÇ
  Arş. Gör. Melike YILDIZ
  Arş. Gör. Emine TORAMAN
  10:00 - 10:30 Çay ve Kahve Arası
  10:30 - 12:00 Real Time PCR Uygulamaları ve Veri Analizi Prof. Dr. Abdullah TULİ
  Doç. Dr. Saltuk Buğrahan CEYHUN
  Arş. Gör. Dr. Hamid CEYLAN
  Arş. Gör. Mustafa Özkan BALTACI
  12:00 - 13:30 Öğle Yemeği
  13:30 - 17:00 Western Blot Uygulaması Doç. Dr. Harun  BUDAK
  Doç. Dr. Aylin Sepici DİNÇEL
  Doktora Öğrencisi Nurdan GÖNÜL
  Doktora Öğrencisi Şeyda Nur ÇAKIR
  17:00 - 17:30 Günün ve Kursun Değerlendirilmesi,
  Sertifikaların Verilmesi
  Tüm Eğitmenler

 • Uygulamalı Biyosensör Geliştirme Kursu 19 Eylül 2017 Kurs Detayları İçin Tıklayınız...

  (Prof. Dr. Levent Kayrın, Arş. Grv. Umut Kökbaş, Arş. Grv. Kezban Kartlaşmış)

  Kursun Amacı: Biyosensörlerin tanımı ve genel prensipleri, sınıflandırılması, özellikleri ve biyosensör hazırlanması, biyosensörlerde performans faktörleri ve tıbbi biyosensör uygulamaları hakkında bilgi sahibi olunması ve yapılacak BİREYSEL uygulama ile kursiyerlerin temel düzeyde biyosensör çalışmalarını yapabilecek yetkinliğe ulaşılması hedeflenmektedir.

  Hedef Kitle
  Lisansüstü düzeyde olan bilim insanları (Yüksek lisans ve doktora öğrencisi, uzmanlık öğrencisi, uzman, doktora sonrası araştırmacı, öğretim üyesi, temel araştırmacı, klinik araştırmacı).

  Gerekli Bilgi ve Beceri
  Katılımcılar elektrokimyasal yöntemlerle ilgili olarak temel düzeyde bilgiye sahip olmalıdır.

  Kurs İçeriği
  Teorik ve uygulama olarak iki kısımda düzenlenen bu kursun teorik kapsamında katılımcılara biyosensör teknolojisinin esası, karakteristikleri, ekonomik boyutu ve uygulama alanları aktarılarak araştırmalarını yönlendirmeleri için bilimsel altyapı desteği sağlanacaktır. Uygulama kapsamında ise, enzim bazlı biyosensör hazırlanması, karakterizasyonu ile katılımcılara deneysel süreç aktarılacak ve BİREYSEL olarak uygulama imkanı verilecektir.

  Kurs Süresi
  1 gündür (öğleden önce teorik, sonra pratik)

  Katılımcı Sayısı: 20


  Prof. Dr. Levent Kayrın

  Kezban Kartlamış

  Umut Kökbaş
 • Klinik Laboratuvarda LC-MS/MS Kullanımı 23 Eylül 2017 Kurs Detayları İçin Tıklayınız...

  AMAÇ: Klinik Laboratuvarlarda giderek artan oranda kullanım alanına ulaşan kütle spektrometrik yöntemlerin çalışma prensipleri, prosedürleri, dikkat edilmesi gereken yönleri ve uygulama alanları hakkında yeterli bilgi düzeyine ulaşmak.

  KURS SAAT: 6 (3 Saat teorik, 3 saat pratik)

  KURS KONU BAŞLIKLARI:

  1. Sıvı kromatografi prensipleri,
  2. Kütle spektrometre tekniği,
  3. Bir kütle spektrometre alımında, kurulumunda dikkat edilecek hususlar, MS yöntemlerinde kalibratör ve reaktif seçimi, kantitatif sonuç değerlendirme,
  4. Klinik laboratuar da kullanım alanları, kütle spektrometre immünassay kıyaslamaları,
  5. Metod validasyon süreci,
  6. Kütle spektrometre bakımı ve problem giderme, kütle spektrometre analizlerinde kalitenin sürdürülmesi.
  7. Pratik Uygulama (Atatürk Üniversitesi, Tıbbi Biyokimya Laboratuarında)

  KATILIMCI PORTFÖYÜ:
  Tıbbi biyokimya uzmanları, doktorantları, araştırma görevlileri, lisans üstü öğrenciler, cihaz kullanıcıları.

  EĞİTİCİ KADROSU:
  Prof. Dr. Fehime Aksungar, Acıbadem Üniversitesi
  Prof. Dr. Ali Ünlü, Selçuk Üniversitesi
  Doç. Dr. Sedat Abuşoğlu, Selçuk Üniversitesi
  Doç. Dr. Hüseyin Kayadibi, Hitit Üniversitesi

  KATILIMCI SAYISI: 20

  KURS ÜCRETİ: 100 TL