ANA KONULAR

Analitik Performans Kardiyovasküler Belirteçler
Bilgi Teknolojileri Klinik Performans
Bireysel Tıp Klinik Toksikoloji ve Laboratuvar
Biyoinformatik Laboratuvar Güvenliği
Biyokimyasal Hematoloji ve Hemostaz Laboratuvar Yönetimi
Diabetes Mellitus Lipitler
Eğitim Moleküler Tanı / Moleküler Biyoloji
Endokrinoloji ve Metabolizma Nütrisyon ve Laboratuvar
Enfeksiyöz Hastalıklar Oksidatif / Nitrozatif Stres
Enflamatuvar Hastalıklar Organ Spesifik Hastalıklar
Enzimoloji ve Klinik Enzimoloji Pediatrik Laboratuvar
Epigenetik Referans Aralıklar
Fitoterapi Terapötik İlaç İzlemi
Gebelik ve Laboratuvar Tıbbi Etik
Hasta Başı Testler Tiroid Hastalıkları ve Testleri
İdrar Analizi Vitaminler
İmmünolojik Hastalıklar Vücut Sıvıları Analizi
İleri Laboratuvar Teknikleri Yasal Düzenlemeler ve Hukuk
İnterferanslar Yaşlılık ve Laboratuvar
İz Elementler Zoonotik hastalıklar
Kalite Yönetimi Diğer
Kan Gazları    
Kanser