BİLDİRİ GÖNDERİMİ


Bildiri Özeti Gönderim Kuralları

 • 28. UBK’da, sözlü ya da poster bildiri olarak sunulmak üzere kongre ana konularıyla ilgili, daha önce yayımlanmamış orijinal araştırmalar ve olgu sunumları gönderilebilir. Kongreye gönderilen tüm bildirilerde yeni üretilmiş veri ya da yazarlar tarafından literatür taraması dışında bilgiye katkı gerekliliği olup derleme niteliğindeki bildiriler kabul edilmeyecektir. 
 • Katılımcılar "Sunum Yapacak Yazar" olarak sadece bir sözel ve bir poster bildiri yollayabilirler. Buna aykırı başvurular Bilimsel Kurul tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 • Bildirilerin kabul edilebilmesi için sunumu yapacak yazarın kongre kayıt işlemini tamamlamış ve ücretini yatırmış olması gerekmektedir.

Özet Metninin Hazırlanması

 • Bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanacaktır.
 • Bildiri gönderimi sırasında, bildiri özetinin ait olduğu konu başlığı mutlaka işaretlenmelidir.
 • Bildiri sunum şekli Sözel ya da Poster olarak belirtilmelidir, ancak bildirilerin sunum şekline hakem değerlendirmelerinden sonra bilimsel program ve bildiri içeriğine göre Kongre Bilimsel Kurulu tarafından karar verilecektir.
 • Bildiri özetinin başlığı tümüyle büyük yazılmalı, kısaltma kullanımından kaçınılmalı ve başlık, boşluklar dahil 100 karakteri geçmemelidir.
 • Yazar isim ve soyadları tam olarak yazılmalı, bildiriyi sunacak yazarın isminin altı çizili olmalıdır. Yazarların kurum bilgileri tam olarak girilmelidir. 
 • Bildiri özet metni, her dil için 250 kelimeyi aşmamalıdır. Bu sınırlamaya sadece özet metni dahil olup, başlık, yazar isim ve adresleri ile anahtar sözcükler bu sınırlamadan ayrı tutulacaktır.
 • Bildiri özetleri yapılandırılmış olmalı, "Amaç", "Gereç ve Yöntem", "Bulgular" ve "Sonuç" alt başlıklarını içermelidir. (İngilizce olarak “Objectives”, “Materials and Methods”, “Results” ve “Conclusions”).
 • Bildiri özetlerine resim, referanslar, tablo ya da grafik konulmaması gerekmektedir.
 • Bildirinizle ilgili anahtar sözcükler özet metni içerisinde belirtilmemeli, anahtar sözcükler için ayrılan bölüme yazılmalıdır. En fazla 5 adet anahtar kelime girilmelidir.
 • Bildiri özetinizi formu tam olarak doldurduktan sonra alt kısımdaki ekleme seçeneğinden word dökümanı olarak forma ekleyebilirsiniz. Ekleyeceğiniz word dokümanının içeriği, sisteme girdiğiniz içerikle aynı olmalıdır. Herhangi bir farklılık olması durumunda, word dokümanındaki bilgiler değil, sisteme girilen içerik geçerli sayılacaktır.

 

Poster Bildiri Gönderimi ve Burs Başvuruları Son Tarihi 05 Eylül 2017
Bildiri Kabul Mektubu Gönderim Tarihi 08 Eylül 2017


ÖRNEK BİLDİRİ