Uygulamalı Biyosensör Geliştirme Kursu / 19 Eylül 2017   

(Prof. Dr. Levent Kayrın, Arş. Grv. Umut Kökbaş, Arş. Grv. Kezban Kartlaşmış)

Kursun Amacı: Biyosensörlerin tanımı ve genel prensipleri, sınıflandırılması, özellikleri ve biyosensör hazırlanması, biyosensörlerde performans faktörleri ve tıbbi biyosensör uygulamaları hakkında bilgi sahibi olunması ve yapılacak BİREYSEL uygulama ile kursiyerlerin temel düzeyde biyosensör çalışmalarını yapabilecek yetkinliğe ulaşılması hedeflenmektedir.

Hedef Kitle
Lisansüstü düzeyde olan bilim insanları (Yüksek lisans ve doktora öğrencisi, uzmanlık öğrencisi, uzman, doktora sonrası araştırmacı, öğretim üyesi, temel araştırmacı, klinik araştırmacı).

Gerekli Bilgi ve Beceri
Katılımcılar elektrokimyasal yöntemlerle ilgili olarak temel düzeyde bilgiye sahip olmalıdır.

Kurs İçeriği
Teorik ve uygulama olarak iki kısımda düzenlenen bu kursun teorik kapsamında katılımcılara biyosensör teknolojisinin esası, karakteristikleri, ekonomik boyutu ve uygulama alanları aktarılarak araştırmalarını yönlendirmeleri için bilimsel altyapı desteği sağlanacaktır. Uygulama kapsamında ise, enzim bazlı biyosensör hazırlanması, karakterizasyonu ile katılımcılara deneysel süreç aktarılacak ve BİREYSEL olarak uygulama imkanı verilecektir.

Kurs Süresi
1 gündür (öğleden önce teorik, sonra pratik)

Katılımcı Sayısı: 20