Klinik Laboratuvarda Microsoft Excel ve R Uygulamaları / 19 Eylül 2017

Bu kurs, klinik laboratuvarda kullanılan çeşitli hesaplamalar için etkin Microsoft Excel kullanımı ve daha geniş kapsamlı veriler için R temel kullanım becerilerini kapsayan ​pratiğe dönük uygulamaları içermektedir.   

İki gün sürecek kursun amaçları

Yer verilecek konulardan örnekler

Not: Uygulamaların basit ve tekli analit incelemeleri genellikle Microsoft Excel ile karışık, çoklu analit ve ileri uygulamalar R ile yapılacaktır.

Kursun başlıca çıktıları  

Önemli not: