Hemostaz Laboratuvar Yönetimi Kursu / 19 Eylül 2017
08.00 - 09.00 Kayıt
09.00 - 09.15 Açılış
Doğan Yücel
09.15 - 09.45 Hemostaz Fizyopatolojisi
Doğan Yücel
09.45 - 10.15 Primer Hemostaz Testleri
Z. Günnur Dikmen
10.15 - 10.30 Kahve arası
10.30 - 11.00   İn vivo - İn vitro Sekonder Hemostaz ve Testleri
Mesude Falay
11.00 - 11.45 Hemostaz Tarama Testlerinde Hangi Reaktif Kullanılmalı?  
Mesude Falay
11.45 - 12:00 Soru ve Öneriler
12:00 - 13.30 Öğle Yemeği
13.00 - 13.30 Trombofili Testleri
Mehmet Şenes
13.30 - 14.00 Hemostaz Laboratuvarında Refleks Testler Nelerdir?
Mesude Falay
14.00 - 14.30 Hemostaz Testlerinde Preanalitik Evre
Z. Günnur Dikmen
14.30 - 15.00 Hemostaz Laboratuvarında Kalite Kontrol
Mehmet Şenes
15.00 - 15.15 Kahve arası
15.15 - 16.15 Klasik ve Yeni Nesil Antikoagülanların Laboratuvar Takibi
Mesude Falay
16.15 - 16.45 Genel Tartışma ve Kapanış

Kurs Kapsamı

Kursta, kapsamlı bir koagülasyon laboratuvarı yönetiminde, ihtiyaç duyulan teorik ve pratik bilgiler anlatılacak ve tartışılacaktır. 

Kurs kapsamında öncelikle in vivo ortamdaki hemostaz fizyopatolojisi anlatılıcaktır. Daha sonra, in vitro ortamda biz bu testlerde ne kadar başarılıyız, bu testlerin sınırlamaları nelerdir, rutin hemostaz laboratuvarında en çok kullandığımız testler olan PZ, aPTZ’de reaktif seçiminde nelere dikkat etmeliyiz, aPTZ sonucunu tek reaktifle mi vermeliyiz, gibi sorulara cevap aranacaktır.

Preanalitik evre, hemostaz testlerinde çok önemlidir. Dolayısıyla hemostaz testlerinde preanalitik ve analitik hata kaynakları nelerdir sorusuna da cevap aranacak, yanı sıra, klasik antikoagülan (kumadin, heparin) ya da yeni nesil antikoagülan (direkt trombin inhibitörleri) tedavi alan hastaların monitarizasyonunda hangi testler kullanılır, trombofili taramasında kullanılan testler nelerdir ve bu testleri çalışır ve yorumlarken nelere dikkat edimelidir gibi noktalara değinilecektir.