Uygulamalı Moleküler Teknikler Kursu/ 19 Eylül 2017

Lisansüstü düzeyi kapsayan bu kursta yeni araştırma ve rutin kullanımdaki genetik teknolojiler ve uygulamaları ile ilgili bir bakış açısı oluşturmak amaçlanmaktadır.

Bu kurs, moleküler tekniklere yöneliktir. Kurs sonunda katılımcılara moleküler teknikler ile ilgili kuramsal bilgi ve uygulama becerilerinin kazandırılması hedeflenmektedir.

Hedef Kitle
Lisansüstü düzeyde olan bilim insanları (Yüksek lisans ve doktora öğrencisi, uzmanlık öğrencisi, uzman, doktora sonrası araştırmacı, öğretim üyesi, temel araştırmacı, klinik araştırmacı) için tasarlanmıştır.

Gerekli Bilgi ve Beceri
Katılımcılar, moleküler teknikler ile ilgili  temel düzeyde bilgiye sahip olmalıdır.

Biyokimyada moleküler çalışmaların hedefi genetik hastalıklara neden olan gen ve risk faktörlerinin tanımlanması, moleküler mekanizmaların aydınlatılması ve bunun sonucunda erken tanı ve etkin tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine olanak sağlamaktır. 
Günümüzde biliniyor ki sadece tek gene bağlı Mendel tipi hastalıklar değil, toplumun daha fazla kısmını etkileyen kardiyovasküler hastalıklar, kanser, nörodejeneratif hastalıklar obezite, diyabet vb. gibi yaygın hastalıklar, başta genetik materyalimiz olan DNA yapımıza bağlıdır. Bunlar arasında bazı hastalıklarda tek gen değil, küçük oranlarda başka genlerin de etkisi söz konusudur. Hastalıkların genetik temelini anlamak, moleküler mekanizmalarını çözebilmek tedavi yolundaki en önemli basamaklardır.
Kullanılan moleküler analizler ve yeni teknikler, hastalıkların tanısında ve tedavi sürecinde giderek artan bir hızla ilerleme kaydetmektedir. Son yıllarda kullanılan bütün genomu kapsayan araştırmaların geniş hasta ve kontrol gruplarının kısa sürede ve yüksek çözünürlükte analiz edilmesine olanak vermesi; genetik çalışmalara ciddi bir hız  kazandırmış, kalıtsal hastalıklara genetik bakışı farklılaştırmıştır.

Farklılaşan genetik kavramlara araştırmacıları ve klinisyenleri yakınlaştırmak ve bu bilgi birikiminin uygulamaya yönelmesine katkıda bulunmak için bu kurs tasarlanmıştır.

Kurs süresi
2 gündür (laboratuvar uygulamaları gruplar halinde sürekli devam edecektir)

Kurs içeriği
Moleküler teknikler ile ilgili teorik bilgi aktarımının ardından grup uygulaması yapılması hedeflenmektedir. Kullanılan teknikler, araştırma ve pratikte kullanımı hakkında verilen senaryolar üzerinden tartışılacaktır. Sonuçları yorumlayabilecek bir bakış açısı oluşturmak hedeflenmektedir.

Katılımcı sayısı: 30

Yer: Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAYTAM)

KURS PROGRAMI
18 Eylül 2017 (Teorik Dersler ve Laboratuvar Uygulamaları)
08:45 - 09:00 Kayıt, Tanışma
09:00 - 09:45 Gen Klonlama ve Bakteri Transformasyonu Prof. Dr. Orhan ERDOĞAN
09:45 - 10:00 Gen İndükleme, Protein Üretimi ve Saflaştırma Doç. Dr. Melda ŞİŞECİOĞLU
Yrd. Doç. Dr.Yağmur ÜNVER
10:00 - 10:30 Çay ve Kahve Arası
10:30 - 11:15 Western Blot Doç. Dr. Harun BUDAK
Doç. Dr. Aylin Sepici DİNÇEL
11:15 - 12:00 RNA İzolasyonu ve cDNA Sentezi Prof. Dr. Ömer İrfan KÜFREVİOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Yağmur ÜNVER
Dr. Ebru Dündar YENİLMEZ
12:00 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 -14:15 Primer ve Prob Dizaynı Prof. Dr. Ömer İrfan KÜFREVİOĞLU
Prof. Dr. Abdullah TULİ
14:15 - 15:00 Real Time PCR ve Veri Analizi Prof. Dr. Abdullah TULİ
Doç. Dr. Saltuk Buğrahan CEYHUN
15:00 - 15:30 Çay ve Kahve Arası
15:30 - 17:00 Rekombinant Protein Üretimi ve Saflaştırılması Uygulaması-I Prof. Dr. Orhan ERDOĞAN
Doç. Dr. Melda ŞİŞECİOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Yağmur ÜNVER
Arş. Gör. Melike YILDIZ
Arş. Gör. Emine TORAMAN
Dr. Deryanur KILIÇ
17:00 - 18:00 2. Gün Laboratuvar Hazırlığı ve
Günün Değerlendirilmesi
Tüm Eğitmenler

19 Eylül 2017 (Laboratuvar Uygulamaları)
09:00 - 10:00 Rekombinant Protein Üretimi ve Saflaştırılması Uygulaması-II Prof. Dr. Orhan ERDOĞAN
Doç. Dr. Melda ŞİŞECİOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Yağmur ÜNVER
Dr. Deryanur KILIÇ
Arş. Gör. Melike YILDIZ
Arş. Gör. Emine TORAMAN
10:00 - 10:30 Çay ve Kahve Arası
10:30 - 12:00 Real Time PCR Uygulamaları ve Veri Analizi Prof. Dr. Abdullah TULİ
Doç. Dr. Saltuk Buğrahan CEYHUN
Dr. Ebru Dündar YENİLMEZ
Arş. Gör. Dr. Hamid CEYLAN
Arş. Gör. Mustafa Özkan BALTACI
12:00 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 17:00 Western Blot Uygulaması Doç. Dr. Harun  BUDAK
Doç. Dr. Aylin Sepici DİNÇEL
Dr. Duygu ŞAHİN
Doktora Öğrencisi Nurdan GÖNÜL
Doktora Öğrencisi Şeyda Nur ÇAKIR
17:00 - 17:30 Günün ve Kursun Değerlendirilmesi,
Sertifikaların Verilmesi
Tüm Eğitmenler