Genel

Unvanı Adı Soyadı                                          

Prof.Dr. Levent Kayın

Yazışma Adresi:

Çukurova Üniversitesi  Tıp Fak. Biyokimya Anabilim Dalı

Doğum Tarihi ve Yeri: 

27 Nisan 1954, Ankara

Tel:

05326849971

 

 

E-Posta:

lkayrin@gmail.com

Faks:

 

 

Eğitim

Öğrenim Dönemi

Derece (*)

Üniversite

Öğrenim Alanı

1980-1984

DOKTORA

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü Biyokimya

1978-1980

YÜKSEK LİSANS

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Biyokimya Bölümü

1971-1978

LİSANS

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Kimya Bölümü

(*) Diploma Türü (Lisans, Y.Lisans, vs.)

 

Akademik ve Mesleki Deneyim

Görev Dönemi

Unvan

Üniversite

Bölüm

 

 

 

 

1996- halen

Prof.Dr.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyokimya

1989-1996

Doç.Dr.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyokimya

1985-1989

Yrd.Doç.Dr.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyokimya

 

Yayın Bilgileri

ISI indeksine kayıtlı dergilerde yayınlanan

18

Diğer indekslere kayıtlı / Hakemli dergilerde yayınlanan

                                     29

İndekslere kayıtlı / Hakemli konferans kitaplarında yayınlanan

65

Diğer yayınlar

113

TOPLAM

225

 

5. Yayınlarınıza aldığınız toplam atıf sayısı (Web of Science‘a göre) : 150


Düzenlenen Bilimsel Toplantılardan

Bilimsel Toplantının Adı

Yeri

Tarihi

Preanalitik Evre Sempozyumu

Adana

2016

27. Ulusal Biyokimya Kongresi

Antalya

2015

Ç:Ü. Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Tarafından Düzenlenen Moleküler Genetikte Kullanılan Biyokimyasal Yöntemler Lisansüstü Yaz Okulları

Adana

1998-2006,

Klinik laboratuarlarda Standardizasyon ve kalite Güvencesi Eğitim ve Uygulama Toplantısı-III.

Adana.

31 Mart-3 Nisan 2000.

Uluslar arası Katılımlı Kalite Kontrol Sempozyumu I (Prof. Güneş T. Yüreğir adına

 Adana

. 4-6 Şubat 1998.

Trace-89 Trace Elements in Health and Disease

Adana

1989

 

 

 

 

Seçilmiş yayınlar

Yazarlar

Makale / Bildiri Başlığı

Dergi / Toplantı Adı

Cilt / Sayfa / Sayı

Tarih

Tanyeli A., Kayrın L., Kılınç Y., Sezgin G., Akizer A., Tuncel D. A., Bayram İ., Küpeli S.

Serum Cupper, Zinc and Magnesium levels in Childeren with various malignant Disorders

Çukurova Med. J.

38(4) 587-591

2014

Narli N, Satar M, Kayrin L, Yapicioğlu H, Ozlü F, Budgayci R.

The activity and kinetics of pyruvate kinase in hypoxic newborns.

Pediatr Hematol Oncol.

Nov;22(7):567-73.

2007

Avşaroglu D, Inal TC, Demir M, Attila G, Acartürk E, Emre Evlice Y, Kayrin L.

Biochemical indicators and cardiac function tests in chronic alcohol abusers.

Croat Med J.

Apr;46(2):233-7.

2005

Balal M, Canacankatan N, Paydas S, Seyrek N, Karayaylali I, Kayrin L.

Oxidative-antioxidative system in peripartum acute renal failure and preeclampsia-eclampsia.

Ren Fail.

Nov;26(6):625-32

2004

Yapicioglu H, Satar M, Kayrin L, Tutak E, Narli N.

Pyruvate kinase activity in cerebral hemispheres and cerebellum-brainstem of normal and hypoxic-ischemic newborn rats.

Cerebellum.

3(3):152-5.

2004;

       

Yayınlar dışında bazı faaliyetler

1.

Kayrın L. Aksoy K. Dikmen N. Tuli A. Çürük A. Biyokimya Uygulamaları El Kitabı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları. 2009.

2.

Tanıda DNA Teknikleri II, III, IV, V ve VI. Biyokimya Yaz Okulu Kurs Kitapçıkları. Editörler: Prof. Dr. Levent Kayrın, Prof. Dr. Kıymet Aksoy, Yrd. Doç. Dr. Abdullah Tuli, Yrd. Doç. Dr. M Akif Çürük, Yrd. Doç. Dr. Gülen Attila. Balcalı-Adana, 1999-2006.

3.

Kayrın L. Aksoy K. Dikmen N. Tuli A. Çürük A. Attila G. İnal T. Biyokimya Uygulamaları El Kitabı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları. 2005.

4.

Tanyeli A. Kayrın L. Satar M. Altınbaşak Ş. Yımaz B. Ökten Ş. Serum copper, zinc and magnesium level in childeren with acute lymphoblastic leukemia. In: “Trace 89” Proc. Third Internatıonal Congress on Trace Elements In Health and Disease at Adana (Turkey) March 31-April 8 1989 (G.T.Yüreğir. O Donma. Kayrın L. Eds.) Çukurova Üniv. Med. Fac.Publ. Comp Adana Turkey 1991p  p 623-625.

5.

Yücel M. Kayrın L. Experiments in Biochemistry. ODTÜ Biyoloji Bölümü. 1987 (Ders Kitabı).