banner

Bilgisayar Uygulamalı Klinik Laboratuvar İstatistikleri Kursu


10 kişilik ek kontenjan açılmıştır!

Eğiticiler
Doğan YÜCEL
Deniz İlhan TOPÇU
Ebru SAATÇİ
Fatma Demet ARSLAN
Hamit Hakan ALP
Hikmet Can ÇUBUKÇU
Kâmil Taha UÇAR
Medine ALPDEMİR
Mehmet Fatih ALPDEMİR
Muhammed Fevzi KILIÇKAYA
Muhittin A. SERDAR (Kurs Başkanı)
Murat CİHAN (Kurs Sekreteri)
Oğuzhan ZENGİ
Serkan BOLAT
Settar KOSOVA
 
 KISACA TEMEL BİYOİSTATİSTİK
•    Örnekleme yöntemleri
•    Örneklem büyüklüğü hesaplama (Güç analizi)
•    İki grup verilerinin karşılaştırması (T-test, Mann Whitney, Wilcoxon test)
•    İkiden daha fazla grup verisinin karşılaştırması (ANOVA, Kruskal-Wallis ve post-hoc testler)
•    Nitel verilerin karşılaştırması (Ki-kare, McNemar testi)
•    Korelasyon testleri (Pearson, Spearman test)
•    Basit doğrusal regresyon analizi 
•    Çoklu doğrusal regresyon analizi
•    Lojistik regresyon analizi
•    İki grup arasındaki uyum (Kappa, Kendall Tau testi)
•    İkiden fazla grup arasındaki uyum (Cochran, Kendall W testi)
 LABORATUVAR İSTATİSTİKLERİ
Laboratuvar uzmanı hangi yazılımlara sahip olmalı ve yeterlilik kazanmalıdır
Yöntem Validasyon (Doğrulama) ve Verifikasyon (Geçerli Kılma) kavramları

•    Kesinlik (CLSI EP05-A3)
•    Yöntem karşılaştırma (CLSI EP09-Ed3c) 
•    Linearite (CLSI EP06-AE)
•    Limitler (LOB, LOD, LOQ) (CLSI EP17-A2)
•    İnterferans (CLSI EP07-Ed3)
•    Referans aralık tanımlanması, doğrulama veya transferi (CLSI EP28-A3C)
•    Verifikasyon (EP015-A3)
•    Klinik kimya, immunoassay (ve ELISA), tam kan, koagülasyon, idrar vs için validasyon ve verifikasyon örnekleri
İç Kalite Kontrol uygulamalarında alternatif istatistiksel yöntemler 
•    İstatistiki Kalite Kontrol (CLSI C24-A3)
•    Hasta temelli Kalite Kontrol (“Cumulative Sum chart, Moving Average and the Exponentially Weighted Moving Average Charts”)

•    Lotlar arası varyasyon (CLSI  EP26-A ve ilgili literatürler)
•    “Third-party” kontrol uygulamaları 
•    Klinik kimya, immunoassay (ve ELISA), tam kan, koagülasyon, idrar vs. farklı kalite kontrol yaklaşımları

Sigma düzeyi hesaplama ve iç kalite kontrol seçimi
Dış kalite değerlendirme kullanılan istatistiksel yöntemler ve değerlendirme
Laboratuvar tıbbında klinik performans testleri

•    “Receiver Operating Characteristic (ROC)” analizi (CLSI EP24-A2)
•    Sensitivite, Spesifisite, NPV,PPV,LR+,-, DOR analizleri için en uygun uygulama seçimleri

Biyolojik varyasyon istatistikleri
•    Uç değerlerin belirlenmesi, Verilerin dağılımı ve varyansların homojenliği , Birey içi ve bireyler arası varyans hesaplama, Analitik varyasyonun hesaplanması, Elde edilen biyolojik varyasyonu için güven aralıkları hesaplanması
Ölçüm belirsizliği istatistikleri (CLSI EP29-AE ve ilgili literatürler)
Analitik yöntemlerde istatistiksel analiz örnekleri

    Uygun kalibrasyon eğrisi çizme ve sonuçların eldesi
•    Enzim kinetiği analizleri

Önemli Notlar: 
  1. Kurs 2 gündür
  2. Katılımcıların kurstan fayda sağlayabilmeleri için temel istatistiksel bilgi düzeyine sahip olması ve uygulayabilmesi istenmektedir. Uygulamalar Tıbbi Laboratuvarlar ile ilgili örneklerden oluşturulacaktır.
  3. Kurs bilgisayar uygulamalı yapılacaktır. Katılımcıların kendilerine ait bilgisayar (mümkünse Windows uyumlu) ve yardımcı araçları (Mouse ve Flash bellek) bulunmalıdır.
  4. Gerekli istatistik programları katılımcıların bilgisayarlarında bulunmalıdır.
  5. Kurs katılımcı sayısı 30 kişi ile sınırlıdır.
TBD Dernek üyesi uzman: 750 TL
TBD Dernek üyesi asistan, doktora ve yüksek lisans öğrencileri: 500 TL
TBD Dernek üyesi olmayanlar: 1000 TL