Bülten aboneliğiniz alınamadı. Lütfen tekrar deneyin.
Bülten aboneliğiniz alınmıştır.
banner

Bildiri Özetleri

Bildiri Özeti son gönderim tarihi: 23 Ağustos 2024
Aşağıdaki "Online Bildiri Sistemi" resmine tıklayarak sisteme giriş yapabilirsiniz. Bildiri Gönderim Kuralları:
 • UBK2024'te, sözlü ya da poster bildiri olarak sunulmak üzere kongre ana konularıyla ilgili, daha önce yayımlanmamış orijinal araştırmalar ve olgu sunumları gönderilebilir. Kongreye gönderilen tüm bildirilerde yeni üretilmiş veri ya da yazarlar tarafından literatür taraması dışında bilgiye katkı gerekliliği olup, derleme niteliğindeki bildiriler kabul edilmeyecektir. 
 • Katılımcılar "Sunum Yapacak Yazar" olarak sadece bir sözel ve bir poster bildiri yollayabilirler. Bu kurala aykırı başvurular Bilimsel Kurul tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır. Birden fazla sözel bildiri veya poster bildirisi gönderen Sunucu Yazarların gönderdikleri bildiriler, yazar tarafından düzeltme yapılmadığı takdirde bu kriter doğrultusunda Bilimsel Komite tarafından bilimsel değerlendirme puanına göre elenecek olup, yalnızca bir sözel ve bir poster sunum dikkate alınacaktır.
 • Bildirinin içeriği yazarların sorumluluğundadır. Bilimsel Komite veya Kongre Sekreterliği bildiri özetinde herhangi bir düzeltme yapmayacaktır.
 • Bildiri özet formunuza e-posta adresinin doğru girildiğinden emin olunuz. Kongre Sekreterliği sizinle iletişim kurmak için girmiş olduğunuz e-posta adresini kullanacaktır.
 • Bildiriniz, Kongre Sekreterliği’ne ulaştığında, sizlere e-posta olarak bildiri özet numaranız, kullanıcı adınız ve şifrenizi de içeren bir konfirmasyon mesajı yollanacaktır. 
 • Kabul edilen bildiri özetinin geçerlilik kazanması için sunucu yazarın kongre kayıt ücretini ödeyerek kayıt işlemlerini tamamlaması gerekmektedir. Kayıt olmamış sunucu yazarların bildiri özetleri Bilimsel Program’a dahil edilmeyecektir.
 • Sunucu yazar, kongreye katılarak sunumunu gerçekleştirmek zorundadır. Aksi durumda:
  • Bildiri özeti, Kongre özet kitabına dahil edilmeyecektir.
  • Türk Biyokimya Dergisi // Turkish Journal of Biochemistry ek sayısında yayımlanmayacaktır.
Komite tarafından belirlenen tarihlere uyulmasını önemle rica ederiz.

Özet Metninin Hazırlanması:
 • Bildirinizi sisteme girerken, lütfen yazım hatalarından kaçınınız, yazarların sıralamalarına dikkat ediniz.
 • Bildiri özetleri İngilizce olarak hazırlanacaktır.
 • Aşağıda listenen konular arasından, bildiri özetinizin ait olduğu kongre konusunu seçmeyi lütfen unutmayınız.Sunumlar sözlü bildiri ya da poster bildirisi olarak yapılabilecektir. Ancak bilimsel program ve bildirinin içeriğine göre Bilimsel Komite bildirinin sunum şeklini değiştirebilir.
 • Bildiri özetinizin başlığı büyük harflerle yazılmalı, kısaltma kullanımından kaçınılmalı ve başlık, boşluklar dahil 150 karakteri geçmemelidir.
 • Yazar isim ve soyadları tam olarak yazılmalı ve sıralamalara dikkat edilmelidir.
 • Bildiri özet metni, en fazla 250 kelime olacaktır. Bu sınırlamaya sadece özet metni dahil olup, başlık, yazar isim ve adresleri ile anahtar sözcükler bu sınırlamadan ayrı tutulacaktır.
 • İngilizce: “Objectives”, “Materials and Methods”, “Results” ve “Conclusions” olarak yapılandırılacaktır.
 • Bildiri özetlerine resim, tablo ya da grafik konulmayacaktır.
 • Bildirinizle ilgili anahtar sözcükler özet metni içerisinde belirtilmemeli, anahtar sözcükler için ayrılan bölüme yazılmalıdır. En az 1, en fazla 5 adet anahtar sözcük girilmelidir ve virgül ile ayrılmalıdır.
Poster boyutları: 70 (yatay) x 100 (düşey) cm ve tek parça halinde olmalıdır.
Başlık ve yazar bilgileri: Posterlerde tüm yazılar, okunması kolay olan bir yazı stili kullanılarak verilmelidir.

Kabul edilen ve kaydı tamamlanan tüm ingilizce özetler, SCI-E ve başka pek çok indekste yer alan Türk Biyokimya Dergisi // Turkish Journal of Biochemistry ek sayısında yayımlanacaktır.

Bildiri Gönderiminde Esas Alınacak Konu Başlıkları:
 • Analitik Performans
 • Bilgi Teknolojileri
 • Biyokimyasal Hematoloji ve Hemostaz
 • Çevre Sağlığı ve Laboratuvar
 • Eğitim
 • Endokrinoloji ve Metabolizma
 • Enfeksiyöz Hastalıklar
 • Enflamatuvar Hastalıklar
 • Enzimoloji ve Klinik Enzimoloji
 • Gebelik ve Laboratuvar  
 • Hasta Başı Testler
 • İmmünolojik Hastalıklar
 • İleri Laboratuvar Teknikleri
 • Kan Gazları
 • Kanser ve Tümör Belirteçler
 • Klinik Laboratuvar Yönetimi
 • Klinik Performans
 • Moleküler Tanı/Moleküler Biyoloji
 • Nütrisyon ve Laboratuvar
 • Oksidatif / Nitrozatif Stres
 • Olgu Sunumları
 • Organa Spesifik Hastalıklar
 • Pediyatrik Laboratuvar
 • Tıbbi Etik, Yasal Düzenlemeler ve Hukuk
 • Toksikoloji ve Laboratuvar
 • Vücut Sıvıları ve İdrar Analizi
 • Yaşlılık ve Laboratuvar
 • Diğer
 
Bildiri Değerlendirme Esasları
Kongreye gelen bildiriler Bilimsel Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Kongre Düzenleme Kurulu’nun bilimsel değerlendirmeden sorumlu 3 üyesi, Bilimsel Değerlendirme Kurulu tarafından hakem değerlendirme sürecine girmeden önce bildirileri ön değerlendirmeye tabi tutacaktır. Yapılan ön değerlendirmede, Bildiri Yazım Kurallarına uygun şekilde yazılmayan bildiriler, hakem değerlendirme sürecine alınmayacak ve yazar/yazarlara yeniden düzenlenmesi için geri gönderilecektir. Ön değerlendirme sürecini geçen bildiriler ise, Bilimsel Değerlendirme Kurulu’nda yer alan iki hakeme değerlendirilmek üzere gönderilecektir. "Double Blind Review" yönetimi ile yazarlar ve kurumlar bilgisini görmeden yapılacak hakem değerlendirmesi sonucu, reddedilen veya düzeltme istenen bildirilerin hakem değerlendirme raporları talep etmeleri durumunda yazar/yazarlara gönderilecektir.

Kabul Mektupları
Bildiriniz, Bilimsel Komite tarafından değerlendirilecek ve kabul/ret mektupları tarafınıza e-mail ile gönderilecektir. 

Bildirinin sunucu yazarının kongreye kayıt olması gerekmektedir. Aksi durumda, bildiri kabul edilmiş dahi olsa iptal edilerek, programdan çıkartılacaktır ve Türk Biyokimya Dergisi // Turkish Journal of Biochemistry ek sayısında yayımlanmayacaktır. 

Bildiri gönderimine ilişkin tüm sorularınızı ubk2024@evronas.com adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

33. Ulusal Biyokimya Kongresi Bildiri Özeti Kitabını indirmek için tıklayınız.
34. Ulusal Biyokimya Kongresi Bildiri Özeti Kitabını indirmek için tıklayınız.


Yeni Doçentlik Kriterleri ve UBK2024 Uygunluğu
Yeni doçentlik kriterlerine göre "Uluslararası bilimsel toplantıda sunulan tam metni/özeti CPCI'da (Conference Proceeding Citation Index) basılı/elektronik olarak yayımlanmış çalışma" 5 puan olarak değerlendirilmektedir.

XXXI. Balkan Klinik Laboratuvar Kongresi // 35. Ulusal Biyokimya Kongresi'nde sunulan bildirilerin özetleri SCI-E'de indekslenen Türk Biyokimya Dergisi - Turkish Journal of Biochemistry ek sayısında yayımlanacaktır.

Kongremizde de sunulacak olan ve Türk Biyokimya Dergisi - Turkish Journal of Biochemistry ek sayısında yayımlanan kongre bildiri özetlerinin bir Web of Science indeks sistemi olan CPCI kapsamında yer alacaktır.

Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 15.06.2023 tarihli 10 sayılı oturumunda alınan 2023.10.183 sayılı kararına göre Sağlık Bilimleri Temel Alanı’na İlişkin Doçentlik Başvuru Şartlarının  "Bilimsel Toplantı" başlığı altında: