banner

Bilimsel Program

26 Ekim Çarşamba

27 Ekim Perşembe

28 Ekim Cuma

29 Ekim Cumartesi

30 Ekim Pazar

26 Ekim Çarşamba

09:00-19:00

Kayıt

09:00-17:00

Bilgisayar Uygulamalı Klinik Laboratuvar İstatistikleri Kursu

13:00-17:00

Önlüğü Giymeden Önce ve Çıkardıktan Sonra Hücre Kültürü: Deneysel Tasarım ve Veri Sunumu

 

17:00-17:30

Açılış

17:30-17:45

Klaus Kohse (EFLM Yönetim Kurulu Adına)

17:45-18:30

Açılış Dersleri

Breast Cancer: A Story of Microenvironment and Environment

Xavier Coumoul

Université Paris, Fransa

Metabolomics: Current and Future Clinical Applications

Elie Fux

IFCC Metabolomics Çalışma Grubu Başkanı, Almanya

27 Ekim Perşembe

09:00-17:00

Kapiller Elektroforez Kursu

08:30-09:40

Çevre Dostu Laboratuvarlar Oturumu

EFLM Green Lab Initiative

Tomris Özben

Başkan, EFLM

Case Examples of Laboratory Sustainability from Clinical and Research Practice

Sheri Scott

Nottingham Trent University, İngiltere

Playing Our Part in Going Green for a Better Future

Ferhan Girgin Sağın

Ege Üniversitesi, Türkiye - EFLM Green Lab Task Force

Klinik Laboratuvarda Atıksu Sorunu ve Türkiye’de Çözüm Süreci

Doğan Yücel

Lokman Hekim Üniversitesi, Türkiye

09:40-10:20

Keynote 1

Pediatric Laboratory Medicine: Where are we in 2022? Special Features and Reference Intervals

Klaus Kohse

Carl von Ossietzky University, Almanya - EFLM Yönetim Kurulu Üyesi

10:20-10:50

Kahve Arası - Poster ve Stant Alanı

10:50-11:35

Uydu Sempozyumu - Roche Diagnostics

11:35-13:00

Sinirbilim Oturumu

Astrogliaların Epilepsi Nöbetlerinin Oluşumu ve Yayılımındaki Önemini

Emre Yakşi

Norwegian University of Science and Technology, Norveç

Zebrafish as a Functional Validation Model for Human Neurological Disease Mechanisms

Çağhan Kızıl

German Center for Neurodegenerative Diseases, Dresden, Almanya

Alzheimer Hastalığının Tanısı ve Tedavisinde Neredeyiz? Ne Kadar Başarılıyız?

Görsev Yener

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Türkiye

Nörodejeneratif Hastalıklarda Klinik Laboratuvarın Yeri

Zübeyde Erbayraktar

Erbayraktar Laboratuvarları, Türkiye

13:00-14:15

Öğle Arası

14:15-15:00

Uydu Sempozyumu - Biobak

15:00-15:45

Keynote 2

Pollutant Receptors: A Complex Evolutionary History?

Xavier Coumoul

Université Paris, Fransa

15:45-16:15

Kahve Arası - Poster ve Stant Alanı

16:15-17:30

Yaşlanma ve Biyokimyasal Etkileri Oturumu

Yaşlanmada Sistematik Bilimsel Araştırmalar ve Kliniğe Uzanan Yönü

Perinur Bozaykut Eker

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Türkiye

Yaşlılıkta Referans Aralıkları; Türkiye Örneği ve Klinik Önemi

Yeşim Özarda

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Türkiye

Klinisyen Gözüyle Yaşlıda Sık Kullanılan Laboratuvar Testlerinin Yorumlanması

Mustafa Cankurtaran

Hacettepe Üniversitesi, Türkiye

17:30-18:30

Forum 1 - Klinik Laboratuvarda Analitik Sorunlar ve Çözümleri

Moderatör: Çiğdem Sönmez

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Türkiye

Moderatör: Murat Cihan

Ordu Üniversitesi Eğitm ve Araştırma Hastanesi, Türkiye

Konuşmacılar

Settar Kosova

Çaycuma Devlet Hastanesi, Türkiye

Bilgen Özdemir

Konya Numune Hastanesi, Türkiye

Ercan Arzuhal

Medipol Sağlık Grubu, Türkiye

 

Forum 2 - FEBS’i konuşuyoruz:

Öğrenciler ve Tüm Biyokimya ve Klinik Biyokimya Alanındaki Araştırıcılarımız için Bilgiler İpuçları, Deneyim Paylaşımları

Moderatör: Ferhan Sağın

Ege Üniversitesi, Türkiye

Moderatör: Gül Güner Akdoğan

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Türkiye

Konuşmacılar

Xavier Coumoul

FEBS Network Başkanı

Jerka Dumic

FEBS Entegrasyon Çalışma Grubu Başkanı

Nino Sincic

FEBS Eğitim Komitesi Üyesi

28 Ekim Cuma

08:30-09:45

Temel Araştırmalardan Klinik Uygulamalara

Sıvı Biyopsinin Açtığı Yeni Ufuklar

Z. Onur Uygun

Kars Kafkas Üniversitesi, Türkiye

Epigenetics in Prostate Cancer: Game Changer or Just Another Stray?

Nino Sincic

University of Zagreb, Hırvatistan

Klinik Uygulamalarda Biyosensörlerin Önemi ve Geleceği

Ebru Saatçi

Erciyes Üniversitesi, Türkiye

09:45-10:30

Keynote 3

The Role of Mass Spectrometry in Clinical Diagnostics

Elie Fux

IFCC Metabolomics Çalışma Grubu Başkanı, Almanya

10:30-11:00

Kahve Arası - Poster ve Stant Alanı

11:00-11:45

Uydu Sempozyumu - Medisis

11:45-13:00

Klinik Laboratuvar Yönetimi

Klinik-Laboratuvar İlişkisi ve Laboratuvarların Kliniği Yönlendirmesi

Sedef Yenice

EFLM WG Laboratory Medicine Credit Points Başkanı

Sağlık Bakanlığı Projesi: Bölge Laboratuvarları ve Test Bazında Referans Laboratuvarları

İbrahim Karakuş

T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tetkik ve Teşhiz Hizmetleri Dairesi Başkanı

Laboratuvar Testlerinin Üretimi, Validasyon ve Standardizasyon Süreci

Salih Uca

Archem Diagnostics, Türkiye

13:00-14:15

Öğle Arası

14:15-15:00

Uydu Sempozyumu - Beckman Coulter

15:00-16:15

Örnekleriyle Laboratuvarda Yapay Zeka ve Makine Öğrenme

Klinik Laboratuvar Süreçlerinde Veri Analitiği ve Makine Öğrenimi Uygulamaları

Deniz İlhan Topçu

Başkent Üniversitesi, Türkiye

Laboratuvar Sonuçlarının Makine Öğrenimi Temelli Klinik Karar Destek Sistemlerinde Kullanımı

Hikmet Can Çubukçu

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye

Büyük Veri ve Yapay Zeka Algoritmaları

Habib Özdemir

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye

Yapay Zeka Uygulamalarının Yasal ve Etik Açıdan Düzenlenmesi

Murat Cihan

Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Türkiye

16:15-16:45

Kahve Arası - Poster ve Stant Alanı

16:45-17:30

Uydu Sempozyumu - Becton Dickinson

17:30-19:00

360 Derece Araştırma ve Yayın Etiği:

Olgularla, Sorularla Tartışıyoruz, Öğreniyoruz!

Hanefi Özbek

İzmir Bakırçay Üniversitesi, Türkiye

29 Ekim Cumartesi

08:30-09:45

Klinik Toksikoloji ve Terapötik İlaç İzlemi

Klinik Toksikoloji Laboratuvarı ve Terapötik İlaç İzlemi

Sedat Abuşoğlu

Selçuk Üniversitesi, Türkiye

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Tarama ve Doğrulama Analizlerinde Güncel Durum ve Gereklilikler

Saliha Aksun

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Türkiye

AMATEM ve Denetimli Serbestlik Poliklinik ve Servislerinin İşleyişi ve Alandaki İhtiyaçlar

Başak Bağcı

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Türkiye

09:45-10:30

Keynote 4

Deciphering the Functionality of Human Genes by Re-engineering the Human Genome

Mazhar Adlı

Northwestern University, ABD

10:30-11:00

Kahve Arası - Poster ve Stant Alanı

11:00-11:45

Uydu Sempozyumu - Siemens Healthineers

11:30-12:45

Yetersiz Kanıtlar ile Laboratuvar Testlerinin Gereksiz ve Kötü Niyetli Kullanımı

Yeni Akım Tıp Uygulamalarında Laboratuvar Testlerine Kanıta Dayalı Tıp Açısından Bakış: Güvenirlik, Validasyon, Klinik Yararlılık

Mehmet Şenes

S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Türkiye

Plazma, İdrar ve Hücre İçi Mineral (Cu, Mg, Zn, Cr, Co, Se gibi) Ölçümleri

Muhittin Serdar

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Türkiye

Rutin Uygulamada Gereksiz Vitamin Test İstemleri

Ali Ünlü

Selçuk Üniversitesi, Türkiye

 

12:45-14:15

Öğle Arası

14:15-15:00

Uydu Sempozyumu - Biorad

15:00-15:45

Keynote 5

Omik Veri Çağında Kişiye Özel Tıp; Hayal mi? Gerçek mi?

Uğur Sezerman

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Türkiye

15:45-16:15

Kahve Arası - Poster ve Stant Alanı

16:15-17:45

Genomik-transkriptomik-proteomik-metabolomik Dörtlemesi Oturumu

Proteomik ve Kütle Spektrometre

Talat Yalçın

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Türkiye

Fizyolojik ve Patofizyolojik Süreçlerin İncelenmesinde Metabolomik Tabanlı Teknolojilerin Kullanımı

Halef Okan Doğan

Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye

Kanserde Transkriptomik Analiz

Sevcan Atay

Ege Üniversitesi, Türkiye

17:45-18:30

Nazmi Özer Bilim Ödülleri Oturumu

Autophagy as a Potential Therapeutic Target in Cancer

Yunus Akkoç

Koç University, Türkiye

2022 Ödül Töreni

30 Ekim Pazar

09:00-10:15

Metabolik Sendrom, Fruktoz, Obezite Oturumu

İnsülin Direnci ve Metabolik Sendrom

Hatice Paşaoğlu

Gazi Üniversitesi, Türkiye

Obezitede Fruktozun Doku Spesifik Etkileri

Canan Yılmaz

Gazi Üniversitesi, Türkiye

Bej Yağ Dokusu ve İlişkili Anti-obezite Mekanizmaları

Neslihan Bukan

Gazi Üniversitesi, Türkiye

Metabolik Sendrom ve Obezitede Güncel Tedavi

Mehmet Muhittin Yalçın

Gazi Üniversitesi, Türkiye

10:15-11:00

Keynote 6

Oksidatif Stres, Hastalıklar ve Antioksidan Tedavide Güncel Durum

Süha Yalçın

Marmara Üniversitesi, Türkiye

11:00-11:30

Kahve Arası - Poster ve Stant Alanı

11:30-12:30

Klinik Laboratuvarda Hücre Ölçümleri

Klinik Laboratuvarlar Açısından A’dan Z’ye Otomatik İdrar Analizörleri ve Geleceği

Banu İşbilen Başok

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Türkiye

Klinik Laboratuvarlar Açısından A’dan Z’ye Tam Kan Analizörleri ve Geleceği

Serkan Bolat

Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye

12:30-13:00

Kapanış

13:00-17:00

Bilgisayar Uygulamalı Klinik Laboratuvar İstatistikleri Kursu

13:00-15:00

Önlüğü Giymeden Önce ve Çıkardıktan Sonra Hücre Kültürü: Deneysel Tasarım ve Veri Sunumu