Bülten aboneliğiniz alınamadı. Lütfen tekrar deneyin.
Bülten aboneliğiniz alınmıştır.
banner

Yeni Başlayanlar İçin Bilgisayar Uygulamalı Temel İstatistik Kursu

 
Eğiticiler: Dr. Doğan Yücel, Dr.Muhittin A. Serdar (Kurs Başkanı)
Dr.Murat Cihan (Kurs Sekreteri), Dr.Hamit Hakan Alp
Dr.Serkan Bolat, Dr.Hikmet Can Çubukçu, Dr.Kâmil Taha Uçar
Amaç: Araştırma hipotezi, çalışma dizaynı ve temel istatistiksel yöntemlerini bilgisayar destekli yapabilmesi, yazabilmesi, sonuçların yorumlanması
İçerik - Tanışma ve programının tanıtımı
- Kurs Öncesi Değerlendirme
- Araştırma teknikleri (kesitsel, vaka-kontrol, kohort, deneysel ve metodolojik çalışmalar)
- Veri nedir? Verilerin tanımlanması nasıl yapılır? Sürekli, kesikli değişken nedir? Veri dağılımları nasıl hesaplanı (Shapiro–Wilk test)
- Veriler nasıl yazılır, temizlenir, düzenlenir,dönüştürülür ve dışlanır?
- Tanımlayıcı istatistik nedir? Verilerden tablo nasıl oluşturulur? Tablolara hangi veriler nasıl yazılır?
- İstatistik ve grafik için en uygun yazılımlar? Neye göre tercih yapabiliriz? 
- En uygun grafik seçimi ve çizimi nasıl yapılır? 
- Hipotez Oluşturma ve Hipotez Testleri
- Güç nedir?Etki büyüklüğü nedir?  En uygun örneklem büyüklüğünü nasıl belirlerim?
- İstatistiksel anlamlılık nedir? Etki büyüklüğü nedir? İstatistiksel ve Klinik anlamlılık farkı nedir?
- Grup karşılaştırma istatistikleri (Student t-test, Mann–Whitney U, Wilcoxon testi..)
- Kategorik grup karşılaştırma istatistikleri (Ki-kare, McNemar testi vs)
- Değişkenler arası ilişkiler (Korelasyon ve Regresyon Analizi)
- Çoklu grup karşılaştırma istatistikleri (ANOVA, Kruskal-Wallis ve post-hoc testler)
- Kurs Sonu Değerlendirme 
Gün / Süre 29 Ekim 2023 Pazar, 11:00-16:00
Özellikler - Kurs bilgisayar uygulamalı yapılacaktır. Katılımcıların kurs süresince bilgisayarları yanlarında bulunmalıdır.
- Gerekli istatistik programları katılımcıların bilgisayarlarında bulunmalıdır (Programlar konusunda katılımcılara ayrıntılı bilgi kurs öncesi verilecektir)
Kontenjan Kurs uygulamalı olduğu için 30 kişi ile sınırlıdır.
Kurs Dili Türkçe (simultane tercüme bulunmamaktadır)
Fiyat Öğrenci 40 EUR
Uzman 60 EUR