Bülten aboneliğiniz alınamadı. Lütfen tekrar deneyin.
Bülten aboneliğiniz alınmıştır.
banner

Türk Biyokimya Derneği

Türk Biyokimya Derneği (TBD), bütün biyokimyacıları (klinik ve temel) ve moleküler biyologları aynı şemsiye altında toplamak amacıyla, 1975 yılında, Ankara’da, kurulmuştur. Seneler içinde gelişen dernek; 2500’ü aşkın üye ve İstanbul, İzmir, Adana gibi üç büyük şehirde bulunan şubeleri ile Türkiye’nin önde gelen ulusal derneklerinden birisi olmuştur. TBD 10.05.1978 tarihinden beri “Kamu Yararına Çalışan Dernek” statüsündedir. Dernek FEBS ve IUBMB’nin 1978’den bu yana üyesidir. TBD daha sonra IFCC (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 1997), FESCC (Federation of European Societies of Clinical Chemistry, 1997; şimdi European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, EFLM) ve BCLF’in (Balkan Clinical Laboratory Federation, 1998) de üyesi olmuştur. Dernek 2013 yılından beri WASPaLM (World Association of Societies of Pathology and Laboratory Medicine) üyesidir.

TBD 500’den fazla katılımlı otuz civarında ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı düzenlemiştir. Ulusal kongreler yaklaşık 12 aylık periyotlarla düzenlenmekte ve uluslararası konuşmacılara ve katılımcılara da açık olan bu toplantılar kapsamında Biyoistatistik, Metot Validasyonu, Moleküler Biyoloji Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Uygulamaları, Standardizasyon ve Akreditasyon, Bilişim Teknolojileri, Veri madenciliği, Laboratuvar Yönetimi (Kalite Yönetimi, Standardizasyon, Akreditasyon, Kanıta Dayalı Laboratuvar Tıbb), İleri Laboratuvar Teknikleri (Elektroforez, Kromatografi, Kütle Spektrometri, Flow Cytometry) gibi konularda kurslar/çalıştaylar düzenlemektedir. 

TBD, temel bilimler ve tıp alanında mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimciler için eğitim toplantıları da düzenlemektedir; geçmişte böyle pek çok ulusal ve uuslararası toplantı düzenlenmiştir. Dünyada tıbbi biyokimya ve laboratuvar tıbbı alanında merkez organ konumundaki IFCC tarafından üç yılda bir yapılan uluslararası Worldlab kongresi, TBD tarafından ülkemize kazandırılmış olup, 2014 yılında BCLF kongresi ile birleştirilerek İstanbul’da yapılmıştır. Bu büyük kongreye dünyadaki tüm klinik biyokimya ve laboratuvar tıbbı federasyonları aktif olarak katılmıştır.

TBD, biyokimya ve ilgili alanlarda yapılmış orijinal araştırma makaleleri ve derlemelerin yer aldığı, yılda altı kez on-line olarak İngilizce yayımlanan ve SCI Expanded, Journal Citation Reports/Science Edition, Chemical Abstracts, Directory of Open Access Journals, Index Copernicus, Embase, Scopus, ULAKBIM Turk Tip Dizini’ninde indekslenen Türk Biyokimya Dergisi’nin (Turkish Journal of Biochemistry) de sahibidir.
 

İletişim bilgileri
Telefon: 0312 447 0997
Faks: 0312 447 0963
E-mail: info@turkbiyokimyadernegi.org.tr
Web Sayfası: www.turkbiyokimyadernegi.org.tr