Your subscription could not be saved. Please try again.
Your subscription has been successful.
banner
Official Airline
Turkish Airlines is the official airline for BCLF2024. Special discounts are offered for all delegates travelling via international flights arriving at Antalya Airport (AYT). You can book your tickets from Turkish Airlines website with the code “032TKH24”. Download the instructions here to book your discount flight.

Teoriden Pratiğe Uyuşturucu Madde Analizleri ve Alkol Bağımlılığında Kullanılan Laboratuvar Testleri Kursu (Uygulama Örnekli Kurs)

 
Instructors: Dr. Sedat Abuşoğlu, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.D
Dr. Mehmet Şeneş, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı
Dr. Ayla Yıldız, İstanbul Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı
Aim: Bu kurs, uyuşturucu madde ve alkol ve alkol bağımlılığı ile ilişkili testlerin yapıldığı laboratuvarlarda çalışan laboratuvar uzmanları ve bu alana ilgi duyan diğer sağlık profesyonelleri için geliştirilmiştir. Kurs içeriği temel ve orta düzeydedir ve katılımcılara bu alanda temel bilgi sağlayacak düzeydedir. Bu alanda gerçekleştirilen tarama ve doğrulama prosedürleri anlatılacak ve çevrimiçi sonuçlar ile ilgili uygulama yapılacaktır. Ayrıca bu alanda kullanılan testlerin tanı ve tedavi kararlarını nasıl şekillendirdiği tartışılacaktır.
Kurs süresince katılımcılara, tıbbi laboratuvarlarda istemleri gün geçtikçe artan uyuşturucu madde analizleri ve alkol bağımlılığı ve ilişkili laboratuvar testleri için yasal mevzuat, kullanılan testlerin toplam test süreçleri, avantaj ve dezavantajları, dikkat edilmesi gereken yönler ve uygulama alanları hakkında bilgiler aktarılacaktır.
Program
09.00-09.30 Açılış
09.30-09.45 Klinik laboratuvarlarda uyuşturucu madde analizleri ve yasal mevzuat
09.45-10.30 Yasaklı madde analizinde laboratuvar dizaynı
10.30-11.00 Kahve Molası
11.00-11.20 Hasta başı testlerin uyuşturucu madde taranmasında kullanımı: Avantaj ve dezavantajları
11.20-12.00 İmmünölçüm yöntemleri ile uyuşturucu madde tarama testleri: Avantaj ve dezavantajları
12.00-13.30 Öğle Yemeği
13.30-14.30 Kromatografik yöntemler ile idrar ve diğer matrikslerde tarama ve doğrulama analizleri
14.30-15.00 Alkol analizleri ve yasal mevzuat
15.00-15.30 Kahve Molası
15.30-16.15 Alkol kullanımı ile ilişkili laboratuvar testleri: Karbonhidrat eksik transferrin (CDT), etil glukronid (EtG) ve
etil sülfat (EtS)
16.15-17.00 Analiz Uygulamaları Pratiği
Date / Time: 29 October 2023 Sunday, 09:00-17:00
Participants: Medical biochemistry specialists, AMATEM and forensic toxicology staff, academicians and device operators.
Quota: Workshop is limited to 30 Participants.
Language: Turkish (no simultaneous translation will be available)
Pricing: Student 40 EUR
Participant 60 EUR
Official Airline
Turkish Airlines is the official airline for BCLF2024. Special discounts are offered for all delegates travelling via international flights arriving at Antalya Airport (AYT). You can book your tickets from Turkish Airlines website with the code “032TKH24”. Download the instructions here to book your discount flight.